"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל

  • אור לזכרם
  • נזכור את כולם
תאורת לדים מרשימה המאירה את שמות חללי ישראל
גולן שדה מנהל פרויקט
כל הזמן בנייד - מוכר

שותפים בביצוע הפרוייקט

לקוח משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה
אדריכלים קימל אשכולות-איתן קימל. אדריכלית מטפלת: לימור עמרני
קבלן חשמל יגאל קצב
קבלן ראשי גרין מבנים-מנהל פרויקט נדב רובין
פיקוח א.ד.רהט –דני רהט
יועץ חשמל ברבש אורלן מהנדסי חשמל -ברבש עמוס
יועץ תאורה עמיר ברנר
תאורת לדים מגוונת המאירה מבפנים ומבחוץ
גולן שדה מנהל פרויקט
כל הזמן בנייד - מוכר

שותפים בביצוע הפרוייקט

לקוח משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה
אדריכלים קימל אשכולות-איתן קימל. אדריכלית מטפלת: לימור עמרני
קבלן חשמל יגאל קצב
קבלן ראשי גרין מבנים-מנהל פרויקט נדב רובין
פיקוח א.ד.רהט –דני רהט
יועץ חשמל ברבש אורלן מהנדסי חשמל -ברבש עמוס
יועץ תאורה עמיר ברנר

מוצרים ששולבו בפרוייקט

"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל

גולן שדה מנהל פרויקט
כל הזמן בנייד - מוכר
תאורת לדים מרשימה המאירה את שמות חללי ישראל
גולן שדה מנהל פרויקט
כל הזמן בנייד - מוכר
תאורת לדים מגוונת המאירה מבפנים ומבחוץ

קרדיטים

שותפים בביצוע הפרוייקט

לקוח משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה
אדריכלים קימל אשכולות-איתן קימל. אדריכלית מטפלת: לימור עמרני
קבלן חשמל יגאל קצב
קבלן ראשי גרין מבנים-מנהל פרויקט נדב רובין
פיקוח א.ד.רהט –דני רהט
יועץ חשמל ברבש אורלן מהנדסי חשמל -ברבש עמוס
יועץ תאורה עמיר ברנר