• LEED
  • מערכת תאורה דינאמית
סיטי בנק העולמית בחרה בנס תאורת לדים מקבוצת קשטן לביצוע פרויקט LEED הראשון בישראל, בהיקף של למעלה ממיליון וחצי ₪.
גיא אלוני סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
אוהב צילום רחוב

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכלית ורד גינדי
אחרי 135 מדינות, גם אצלנו מתממש פרויקט ייחודי זה המבוסס על תקן התייעלות מחמיר של 8w למ"ר לכל היותר תוך שמירה על רמת הארה של 500 LUX.
גיא אלוני סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
אוהב צילום רחוב

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכלית ורד גינדי

מוצרים ששולבו בפרוייקט

סיטי בנק LEED PROJECT

גיא אלוני סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
אוהב צילום רחוב
סיטי בנק העולמית בחרה בנס תאורת לדים מקבוצת קשטן לביצוע פרויקט LEED הראשון בישראל, בהיקף של למעלה ממיליון וחצי ₪.
גיא אלוני סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
אוהב צילום רחוב
אחרי 135 מדינות, גם אצלנו מתממש פרויקט ייחודי זה המבוסס על תקן התייעלות מחמיר של 8w למ"ר לכל היותר תוך שמירה על רמת הארה של 500 LUX.

קרדיטים

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכלית ורד גינדי