תאורה למתקני ספורט

תאורה מלאכותית המשמשת לתאורת כר הדשא או הפרקט, לצופים, כמו גם לסביבת המתקן תוך עמידה בתקני פיפא ואואפא המחמירים לצילום ושידורי hd לצורכי שיווק בטלוויזיה.
תאורה זו מאופיינת בגופים בעלי עוצמת הארה והספקים גדולים במיוחד, מערכות כיוונים וזווית הארה מגוונות המאפשרות הארת כל תא שטח בהתאם לתקנים הנדרשים במשחקי ספורט מעבר לשעות ההארה הטבעית או בעת תנאי תאורה נמוכים אחרים.
זרקורים אלה יותקנו בדרך כלל על גבי עמודים גבוהים או על תקרות המתקן.
צוות היועצים שלנו ישמח להעמיד לרשותך את הניסיון הרב בתכנון ואפיון תאורה בפרויקטים.

יועץ מומחה

תאורה למתקני ספורט

תאורה מגרשי ספורט

תאורה מלאכותית המשמשת לתאורת כר הדשא או הפרקט, לצופים, כמו גם לסביבת המתקן תוך עמידה בתקני פיפא ואואפא המחמירים לצילום ושידורי hd לצורכי שיווק בטלוויזיה.
תאורה זו מאופיינת בגופים בעלי עוצמת הארה והספקים גדולים במיוחד, מערכות כיוונים וזווית הארה מגוונות המאפשרות הארת כל תא שטח בהתאם לתקנים הנדרשים במשחקי ספורט מעבר לשעות ההארה הטבעית או בעת תנאי תאורה נמוכים אחרים.
זרקורים אלה יותקנו בדרך כלל על גבי עמודים גבוהים או על תקרות המתקן.
צוות היועצים שלנו ישמח להעמיד לרשותך את הניסיון הרב בתכנון ואפיון תאורה בפרויקטים.