כבלי פיקוד ממוספרים, גמישים וצבעוניים

כבלים פיקוד גמישים , משמשים ככבלי חיבור לסימון, מדידה, פיקוד ותקשורת,כבלים אלו מתאימים להתקנה קבועה או להתקנה .PVC בעל מעטה גמיש להתקנה בה נדרשת תנועה.
אינם מתאימים לשימוש חיצוני.
מתח נומינלי300/500V :
טמפרטורת עבודה: מינוס 40 מעלות צלסיוס/ פלוס 70 מעלות צלסיוס
הבידוד הינו מעכב בעירה, בעל תכונת כיבוי עצמית בהתאם לתקן
.VDE 0472
ניתן לקבל כבלים אלו גם במתח נומינלי של .0.6/1KV
חלק מכבלים אלו ניתן לקבל ככבל בעל גידים צבעוניים, זאת כדי
להבטיח זיהוי והתקנה קלים.
כמו כן, ניתן לקבל כבלי פיקוד מסוככים, בעלי סיכוך רשת
שתפקידו למנוע הפרעות.

יועץ מומחה

איתור משווקים

אזור הצפון אזור השרון אזור המרכז אזור הדרום רשימת משווקים המלאה

כבלי פיקוד ממוספרים, גמישים וצבעוניים

פיקוד

כבלים פיקוד גמישים , משמשים ככבלי חיבור לסימון, מדידה, פיקוד ותקשורת,כבלים אלו מתאימים להתקנה קבועה או להתקנה .PVC בעל מעטה גמיש להתקנה בה נדרשת תנועה.
אינם מתאימים לשימוש חיצוני.
מתח נומינלי300/500V :
טמפרטורת עבודה: מינוס 40 מעלות צלסיוס/ פלוס 70 מעלות צלסיוס
הבידוד הינו מעכב בעירה, בעל תכונת כיבוי עצמית בהתאם לתקן
.VDE 0472
ניתן לקבל כבלים אלו גם במתח נומינלי של .0.6/1KV
חלק מכבלים אלו ניתן לקבל ככבל בעל גידים צבעוניים, זאת כדי
להבטיח זיהוי והתקנה קלים.
כמו כן, ניתן לקבל כבלי פיקוד מסוככים, בעלי סיכוך רשת
שתפקידו למנוע הפרעות.

מותגים בייצוג בלעדי