כבלי רובוטיקה

כבלים אלו מיוצרים מגידים בעלי שזרים רבים ודקים במיוחד
דבר המקנה להם עמידות בפיתולים בהתאם לתקן VDE 0295
ובסיבובים. כבלים אלו משלבים בתוכם עמידות מכאנית טובה מאוד
כנגד מאמצים מכנים, פיתול, שחיקה ומכות.
מתח נומינלי 300/500V :
טמפרטורת עבודה: מינוס 50 מעלות צלסיוס/ פלוס 70 מעלות צלסיוס.

• לכבל עמידות כימית טובה כנגד חומצות, מים ושמנים.
.VDE 0472 • הבידוד הינו מעכב בעירה בעל תכונות כיבוי עצמי בהתאם לתקן.

יועץ מומחה

איתור משווקים

אזור הצפון אזור השרון אזור המרכז אזור הדרום רשימת משווקים המלאה

כבלי רובוטיקה

רובוטיקה

כבלים אלו מיוצרים מגידים בעלי שזרים רבים ודקים במיוחד
דבר המקנה להם עמידות בפיתולים בהתאם לתקן VDE 0295
ובסיבובים. כבלים אלו משלבים בתוכם עמידות מכאנית טובה מאוד
כנגד מאמצים מכנים, פיתול, שחיקה ומכות.
מתח נומינלי 300/500V :
טמפרטורת עבודה: מינוס 50 מעלות צלסיוס/ פלוס 70 מעלות צלסיוס.

• לכבל עמידות כימית טובה כנגד חומצות, מים ושמנים.
.VDE 0472 • הבידוד הינו מעכב בעירה בעל תכונות כיבוי עצמי בהתאם לתקן.