בוררים ובוררי פיקוד לתעשיה

מפסקים בוררים מותקנים על גבי פאנלים בלוחות וארונות חשמל מיועדים לתעשייה הכבדה והקלה. לבוררים מספר יישומים:
1. התקנת בוררים מאפשרת פיקוד ובקרה ידנית או מרחוק על כיבוי והדלקת מערכות חשמל מורכבות בתעשייה.
2. מאפשרים בחירת ספק ראשי (גנראטור או ספק ראשי).
3. מפסקי בטיחות ננעלים, המאפשרים חיבור וניתוק צרכנים שונים למטרת תחזוקה תוך שמירה על נהלי בטיחות.
בנוסף למוצרים ולפתרונות שאנו משווקים נשמח לתת ייעוץ באמצעות פגישות, סמינרים והדרכות בנושאי תקנים בינלאומיים וסקירה בנושא מגוון ציוד לתעשייה.

יועץ מומחה

איתור משווקים

אזור הצפון אזור השרון אזור המרכז אזור הדרום רשימת משווקים המלאה

בוררים ובוררי פיקוד לתעשיה

בוררים ובוררי פיקוד לתעשיה

מפסקים בוררים מותקנים על גבי פאנלים בלוחות וארונות חשמל מיועדים לתעשייה הכבדה והקלה. לבוררים מספר יישומים:
1. התקנת בוררים מאפשרת פיקוד ובקרה ידנית או מרחוק על כיבוי והדלקת מערכות חשמל מורכבות בתעשייה.
2. מאפשרים בחירת ספק ראשי (גנראטור או ספק ראשי).
3. מפסקי בטיחות ננעלים, המאפשרים חיבור וניתוק צרכנים שונים למטרת תחזוקה תוך שמירה על נהלי בטיחות.
בנוסף למוצרים ולפתרונות שאנו משווקים נשמח לתת ייעוץ באמצעות פגישות, סמינרים והדרכות בנושאי תקנים בינלאומיים וסקירה בנושא מגוון ציוד לתעשייה.

מותגים בייצוג בלעדי