גשר המיתרים בירושלים

  • דרישות רשויות התעופה
  • האתגר המקצועי
  • זוהר בלילה מאיר ביום
עיריית ירושלים יוזמת פרויקט גשר המיתרים, חויבה בהתאם להנחיות חייל האוויר ותקן בטיחות הטיסה FAA רשות התעופה האמריקאית ו- IACO - רשותה תעופה הבינלאומית, למקם בראש הגשר תאורה לאזהרת מטוסים.
שלומי אדרי מנהל תחום ציוד מוגן פיצוץ ותאורה לסימון מכשולי טיסה

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכל ומהנדס סנטיאגו קלטרווה
עיריית ירושלים
כיוון שהגישה היחידה לראש הגשר היא באמצעות מסוק, חיפשנו פתרון תאורה לאזהרת מטוסים שניתן להתקנה קלה ולתחזוקה מועטה בראש גשר המתנשא לגובה 119 מ' מעל מעבר של רכבת קלה והולכי רגל.
שלומי אדרי מנהל תחום ציוד מוגן פיצוץ ותאורה לסימון מכשולי טיסה

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכל ומהנדס סנטיאגו קלטרווה
עיריית ירושלים
הפתרון שנמצא 4 פנסי קסנון הנראים מכול כיוון ומספקים הבזק אורות ביום, בין ערביים ובלילה.
שלומי אדרי מנהל תחום ציוד מוגן פיצוץ ותאורה לסימון מכשולי טיסה

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכל ומהנדס סנטיאגו קלטרווה
עיריית ירושלים

מוצרים ששולבו בפרוייקט

גשר המיתרים בירושלים

שלומי אדרי מנהל תחום ציוד מוגן פיצוץ ותאורה לסימון מכשולי טיסה
עיריית ירושלים יוזמת פרויקט גשר המיתרים, חויבה בהתאם להנחיות חייל האוויר ותקן בטיחות הטיסה FAA רשות התעופה האמריקאית ו- IACO - רשותה תעופה הבינלאומית, למקם בראש הגשר תאורה לאזהרת מטוסים.
שלומי אדרי מנהל תחום ציוד מוגן פיצוץ ותאורה לסימון מכשולי טיסה
כיוון שהגישה היחידה לראש הגשר היא באמצעות מסוק, חיפשנו פתרון תאורה לאזהרת מטוסים שניתן להתקנה קלה ולתחזוקה מועטה בראש גשר המתנשא לגובה 119 מ' מעל מעבר של רכבת קלה והולכי רגל.
שלומי אדרי מנהל תחום ציוד מוגן פיצוץ ותאורה לסימון מכשולי טיסה
הפתרון שנמצא 4 פנסי קסנון הנראים מכול כיוון ומספקים הבזק אורות ביום, בין ערביים ובלילה.

קרדיטים

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכל ומהנדס סנטיאגו קלטרווה
עיריית ירושלים