"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל

  • אור לזכרם
  • נזכור את כולם
תאורת לדים מרשימה המאירה את שמות חללי ישראל
"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל

שותפים בביצוע הפרוייקט

לקוח משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה
אדריכלים קימל אשכולות-איתן קימל. אדריכלית מטפלת: לימור עמרני
קבלן חשמל יגאל קצב
קבלן ראשי גרין מבנים-מנהל פרויקט נדב רובין
פיקוח א.ד.רהט –דני רהט
יועץ חשמל ברבש אורלן מהנדסי חשמל -ברבש עמוס
יועץ תאורה עמיר ברנר
תאורת לדים מגוונת המאירה מבפנים ומבחוץ
"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל

שותפים בביצוע הפרוייקט

לקוח משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה
אדריכלים קימל אשכולות-איתן קימל. אדריכלית מטפלת: לימור עמרני
קבלן חשמל יגאל קצב
קבלן ראשי גרין מבנים-מנהל פרויקט נדב רובין
פיקוח א.ד.רהט –דני רהט
יועץ חשמל ברבש אורלן מהנדסי חשמל -ברבש עמוס
יועץ תאורה עמיר ברנר

מוצרים ששולבו בפרוייקט

"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל

"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל
תאורת לדים מרשימה המאירה את שמות חללי ישראל
"היכל הזיכרון" לחללי מערכות ישראל
תאורת לדים מגוונת המאירה מבפנים ומבחוץ

קרדיטים

שותפים בביצוע הפרוייקט

לקוח משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה
אדריכלים קימל אשכולות-איתן קימל. אדריכלית מטפלת: לימור עמרני
קבלן חשמל יגאל קצב
קבלן ראשי גרין מבנים-מנהל פרויקט נדב רובין
פיקוח א.ד.רהט –דני רהט
יועץ חשמל ברבש אורלן מהנדסי חשמל -ברבש עמוס
יועץ תאורה עמיר ברנר