תאורת חירום

תאורת חרום מרכזית ומבוקרת באה לתת מענה לחוק העוסק בנושא תחזוקה ובדיקת תקינות פעולה לגופי תאורת חרום בזו הלשון: "מתקן ציבורי יתוחזק באופן שוטף, יישמר במצב תקין, ותבוצע בו בדיקת תקינות אחת לשנה לפחות". במרבית מבני הציבור כיום גופי תאורת החרום אינם מתוחזקים כראוי ובדחיפות הדרושה מטעמי כח אדם, משאבים, זמן וסדר עדיפויות, מצב אשר בדרך כלל מותיר את גופי תאורת החרום לאחזקת שבר בלבד. בפועל בזמן חרום רק כ- 10 אחוזים מכלל גופי תאורת החרום במבנה יעבדו במצב חרום. לקבוצת קשטן מספר פתרונות לנושא הכוללים גופי תאורת חרום עם נורות LED מבוקרות, מערכות חרום מרכזיות, מערכות בקרה לגופים עצמאיים או לגופים המוזנים ממערכת חרום מרכזית. מערכת תאורת חרום מבוקרת מבצעת מגוון בדיקות יזומות בהתאם לדרישות החוק. באמצעות המערכת ניתן יהיה בזמן אמת לאתר תקלות שונות ולבצע אחזקה מונעת במקום אחזקת שבר ועל ידי כך להבטיח שבזמן אמת תאורת החרום אכן תפעל. שימוש במערכת חרום מרכזית מבוקרת אף תעלה את רמת האמינות לרמה גבוהה מאוד המבטיחה מענה אמין ובטיחותי בזמן חרום במבנה וזאת כמעט ללא צורך בתחזוקה.
אנו מלווים את הפרויקט משלב התכנון, הביצוע ועד מסירתו והטמעתו אצל הלקוח ולשביעות רצונו המלאה

יועץ מומחה

תאורת חירום

תאורת חירום

תאורת חרום מרכזית ומבוקרת באה לתת מענה לחוק העוסק בנושא תחזוקה ובדיקת תקינות פעולה לגופי תאורת חרום בזו הלשון: "מתקן ציבורי יתוחזק באופן שוטף, יישמר במצב תקין, ותבוצע בו בדיקת תקינות אחת לשנה לפחות". במרבית מבני הציבור כיום גופי תאורת החרום אינם מתוחזקים כראוי ובדחיפות הדרושה מטעמי כח אדם, משאבים, זמן וסדר עדיפויות, מצב אשר בדרך כלל מותיר את גופי תאורת החרום לאחזקת שבר בלבד. בפועל בזמן חרום רק כ- 10 אחוזים מכלל גופי תאורת החרום במבנה יעבדו במצב חרום. לקבוצת קשטן מספר פתרונות לנושא הכוללים גופי תאורת חרום עם נורות LED מבוקרות, מערכות חרום מרכזיות, מערכות בקרה לגופים עצמאיים או לגופים המוזנים ממערכת חרום מרכזית. מערכת תאורת חרום מבוקרת מבצעת מגוון בדיקות יזומות בהתאם לדרישות החוק. באמצעות המערכת ניתן יהיה בזמן אמת לאתר תקלות שונות ולבצע אחזקה מונעת במקום אחזקת שבר ועל ידי כך להבטיח שבזמן אמת תאורת החרום אכן תפעל. שימוש במערכת חרום מרכזית מבוקרת אף תעלה את רמת האמינות לרמה גבוהה מאוד המבטיחה מענה אמין ובטיחותי בזמן חרום במבנה וזאת כמעט ללא צורך בתחזוקה.
אנו מלווים את הפרויקט משלב התכנון, הביצוע ועד מסירתו והטמעתו אצל הלקוח ולשביעות רצונו המלאה