תאורת חירום עצמאית מבוקרת

תאורת חרום עצמאית דורשת תחזוקה שוטפת הגוזלת זמן רב וכוח אדם כתוצאה מכך, כיום תאורת החרום העצמאית אינה מתוחזקת כראוי ובדחיפות הנדרשת, ברוב המבנים.
חוסר פריקה וטעינה של הסוללות, בלאי ונזקים סבבתים הופכים את תאורת החרום ללא אפקטיבית בזמן אמת ועלולות לעלות בחיי אדם ותביעות נזיקין.
לחיבור מערכת תאורת חרום מבוקרת מספר יתרונות:
1. מאפשרת מגוון בדיקות יזומות ואחזקה שוטפת בפרקי זמן מתוכננים בהתאם לדרישות אנשי התחזוקה.
2. פריקת הסוללות מאריכה את חייהן, מה שמביא בצורה ישירה לחסכון בעלויות החלפת ערכות החרום.
3. ניתן לאתר תקלות בזמן אמת כבר מרגע התקנת המערכת והפעלת הראשונית.
4. נתוני התקלות מופיעים כפלט מדפסת בחדר הבקרה וכוללים נתונים לגבי, גופי תאורה תקולים, מצב הסוללות, מצב הנורות ומצב הזרם בכול גוף.
5. המערכת המבוקרת מחלקת את גופי התאורה לקבוצות בדיקה שנקבעות מראש ולא משבשות את מהלך העבודה התקין במבנה.
צוות היועצים שלנו ישמח ללוות כול פרויקט משלב התכנון ועד מסירת הפרויקט לשביעות רצונו המלאה של הלוקח.

יועץ מומחה

תאורת חירום עצמאית מבוקרת

תאורת חירום

תאורת חרום עצמאית דורשת תחזוקה שוטפת הגוזלת זמן רב וכוח אדם כתוצאה מכך, כיום תאורת החרום העצמאית אינה מתוחזקת כראוי ובדחיפות הנדרשת, ברוב המבנים.
חוסר פריקה וטעינה של הסוללות, בלאי ונזקים סבבתים הופכים את תאורת החרום ללא אפקטיבית בזמן אמת ועלולות לעלות בחיי אדם ותביעות נזיקין.
לחיבור מערכת תאורת חרום מבוקרת מספר יתרונות:
1. מאפשרת מגוון בדיקות יזומות ואחזקה שוטפת בפרקי זמן מתוכננים בהתאם לדרישות אנשי התחזוקה.
2. פריקת הסוללות מאריכה את חייהן, מה שמביא בצורה ישירה לחסכון בעלויות החלפת ערכות החרום.
3. ניתן לאתר תקלות בזמן אמת כבר מרגע התקנת המערכת והפעלת הראשונית.
4. נתוני התקלות מופיעים כפלט מדפסת בחדר הבקרה וכוללים נתונים לגבי, גופי תאורה תקולים, מצב הסוללות, מצב הנורות ומצב הזרם בכול גוף.
5. המערכת המבוקרת מחלקת את גופי התאורה לקבוצות בדיקה שנקבעות מראש ולא משבשות את מהלך העבודה התקין במבנה.
צוות היועצים שלנו ישמח ללוות כול פרויקט משלב התכנון ועד מסירת הפרויקט לשביעות רצונו המלאה של הלוקח.

מותגים בייצוג בלעדי