התראות אור וקול מוגני התפוצצות

התראות אור וקול הן שילוב של צופרים ונורות סימון  הנדלקים במצבי חירום המוגדרים מראש והתואמים את סביבת העבודה . מיועדים בעיקר לתעשייה הכימית, לתעשייה  הקלה ולסביבת עבודה ימית ונפיצה. אנו מקפידים על כך שהציוד המיובא עי ידי קבוצת קשטן יעמוד בדרישות התקן ישראלי לציוד חשמלי ויספק מענה בטיחותי למשתמש ולמתקין.
היחידות ניתנות לשילוב והתקנה על פי דרישות הלקוח ברמות התראה שונות: התראות הקול בדרגה של עד 140db  והתראות האור בדרגה של עד     15 JOULE וברמות אטימות שונות, מוגני התפוצצות ומים.
בנוסף למוצרים ולפתרונות שאנו משווקים נשמח לתת ייעוץ והדרכות בנושאי תקנים בינלאומיים וסקירה בנושא ציוד מוגן התפוצצות.

יועץ מומחה

איתור משווקים

אזור הצפון אזור השרון אזור המרכז אזור הדרום רשימת משווקים המלאה

התראות אור וקול מוגני התפוצצות

התראות אור וקול מוגני התפוצצות

התראות אור וקול הן שילוב של צופרים ונורות סימון  הנדלקים במצבי חירום המוגדרים מראש והתואמים את סביבת העבודה . מיועדים בעיקר לתעשייה הכימית, לתעשייה  הקלה ולסביבת עבודה ימית ונפיצה. אנו מקפידים על כך שהציוד המיובא עי ידי קבוצת קשטן יעמוד בדרישות התקן ישראלי לציוד חשמלי ויספק מענה בטיחותי למשתמש ולמתקין.
היחידות ניתנות לשילוב והתקנה על פי דרישות הלקוח ברמות התראה שונות: התראות הקול בדרגה של עד 140db  והתראות האור בדרגה של עד     15 JOULE וברמות אטימות שונות, מוגני התפוצצות ומים.
בנוסף למוצרים ולפתרונות שאנו משווקים נשמח לתת ייעוץ והדרכות בנושאי תקנים בינלאומיים וסקירה בנושא ציוד מוגן התפוצצות.