תחנות לחצנים מוגני התפוצצות

תחנות שליטה ובקרה המורכבות מפקדים, בוררים מפסקים, נוריות וחיבורים שונים. מותקנות במפעליים שונים ובאתרים בהם יש צורך לשלוט במכונות מורכבות ונעשה שימוש בחומרים מסוכנים, כגון מפעליים לייצור תרופות, חומרי צבע וחומריים כימיים. התחנות מגיעות ברמת אטימות גבוהה IP65/66 . רכיבי הפנים המותקנים בתחנות מוגנים בשיטת EXE, כך שהמגע החשמלי מותקן ביציקה אטומה לאויר ומים. כמו כן החומרים מהם עשויות התחנות מונעים היוצרות חשמל סטאטי.
בנוסף למוצרים ולפתרונות שאנו משווקים נשמח לתת ייעוץ והדרכות בנושאי תקנים בינלאומיים וסקירה בנושא ציוד מוגן התפוצצות.

יועץ מומחה

איתור משווקים

אזור הצפון אזור השרון אזור המרכז אזור הדרום רשימת משווקים המלאה

תחנות לחצנים מוגני התפוצצות

תחנות לחצנים מוגני התפוצצות

תחנות שליטה ובקרה המורכבות מפקדים, בוררים מפסקים, נוריות וחיבורים שונים. מותקנות במפעליים שונים ובאתרים בהם יש צורך לשלוט במכונות מורכבות ונעשה שימוש בחומרים מסוכנים, כגון מפעליים לייצור תרופות, חומרי צבע וחומריים כימיים. התחנות מגיעות ברמת אטימות גבוהה IP65/66 . רכיבי הפנים המותקנים בתחנות מוגנים בשיטת EXE, כך שהמגע החשמלי מותקן ביציקה אטומה לאויר ומים. כמו כן החומרים מהם עשויות התחנות מונעים היוצרות חשמל סטאטי.
בנוסף למוצרים ולפתרונות שאנו משווקים נשמח לתת ייעוץ והדרכות בנושאי תקנים בינלאומיים וסקירה בנושא ציוד מוגן התפוצצות.

מותגים בייצוג בלעדי

סרטי תדמית